Program III - Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji, Program III - otpadne vode

Konsultantske usluge za implementaciju faze 2 Programma III

Zemlja

Period

Finansiranje

Konsultantski budžet

Partner

Srbija

2013 - 12/2020 (HP Gauff)

03/2020 – 07/2021

Nemačka razvojna banka KfW

EUR 6.900.000

2013-03/2020 – Fichtner (Nemačka), SETEC Engineering (Austrija)

03/2020 – 07/2021 SETEC Engineering (Austrija)

Cilj programa je prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u području gradova Kruševac i Vranje sa ciljem zaštite životne sredine i unapređenja kvaliteta voda u rekama Zapadna Morava/ Južna Morava po društveno prihvatljivim cenama.

Broj stanovnika: 210.000

Dužina kanalizacione mreže: 338 km

Aktivnosti:

  • Detaljno planiranje, tender i nadzor izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa digestijom 90.000 / 70.000 ES uključujući solarno sušenje mulja.

  • 83 km obnovljanje/sanacija kanalizacione mreže.
  • Institucionalni konsalting i razvoj.