Program I – Program vodosnabdevanje i kanalizacije u opštinama srednje veličine u opštinama srednje veličine u Srbiji, faza 1 i 2

Konsultantske usluge za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji, faza 1 i 2

Zemlja

Period

Finansiranje

Konsultantski budžet

Konsultanti

Srbija

2008 - 2018 (faze 1 i 2)

Nemačka razvojna banka KfW

faze 1: EUR 4.238.800

faze 2: EUR 6.606.470

SETEC Engineering (Austrija), Posch & Partner (Austrija)

BMC, Berlinwasser Management (Nemačka)

Vojvodinaprojekt A.D. (Srbija)

pod-konsultant SETEC E&C

Projektni gradovi:

Kraljevo, Loznica, Pančevo, Šabac, Smederevo, Sombor, Vršac;

Sremska Mitrovica (samo faza 1)

 

Broj stanovnika: 657.000 (svi gradovi)

Dužina mreže: 2.265 km

Početni gubici vode između 27% i 66%

Faza 1

(Pregled analize zaliha i gubitaka vode, hidraulički proračun, analiza gubitaka vode u pilot zoni, Generalni projekat i detaljno planiranje za magistralni vod (DN 1000) i za distributivnu mrežu, Priprema tenderske dokumentacije, tender, evaluacija ponuda i pomoć u pregovorima o ugovoru, Studije izvodljivosti za planirane investicione mere faze 2)

 

Faza 2

(Pregled planiranih investicionih mera i procena troškova, Uvođenje DMA-a, Smanjenje gubitaka vode: strategija i mere, GIS, Teorijska i praktična obuka o smanjenju gubitaka vode, Ažuriranje digitalnih mapa i baze podataka, Plan rada i održavanja, Detaljno planiranje i procena troškova za investicione mere, Tenderska dokumentacija: FIDIC Crvena knjiga za mrežu FIDIC žuta knjiga za postrojenje za prečišćavanje vode, Pomoć pri tenderu, evaluacija ponuda, pregovori o ugovoru, nadzor i prijem radova)

Investicione mere:

  • Izgradnja dva PPV

  • Izgradnja 3 bunara

  • Sanacija pumpnih stanica i jednog postrojenja za prečišćavanje vode

  • Nabavka detektora curenja vode, vodomera za domaćinstva i merača protoka

  • Sanacija mreže za vodosnabdevanje

  • Bunari i rezervoari za vodu, pumpne stanice

Institucionalno savetovanje

  • GIS i MIS, baze podataka potrošača

  • Razvoj koncepta RiO

  • Radionice i obuke za zaposlene u vodovodima