O nama

SETEC E&C d.o.o. osnovana je 2008. godine u Beogradu, Srbija. Njen osnivač je konsultantska kuća SETEC Engineering GmbH sa sedištem u Klagenfurtu, Austrija sa više od 30 godina iskustva u davanju podrške svojim klijentima širom sveta u osiguravanju održivog vodosnabdevanja.

 

Od osnivanja, SETEC E&C učestvuje sa svojom matičnom firmom na realizaciji velikih međunarodno finansiranih projekata vezanih za unapređenje vodosnabdevanja i prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda.

 

Firma SETEC E&C samostalno učestvuje na lokalnom i regionalnom tržištu uglavnom pružajući usluge projektovanja, implementacije GIS-a i alata JAT (Job Administration Tool) koji je samostalno razvila, a koji služi za administraciju radnih naloga i poslova u sistemima vodovoda i kanalizacije, kao i usluge merenja protoka i pritiska i detekcije curenja vode na vodovodnoj mreži i analize gubitaka.

 

Firma pruža i uslugu obuke za primenu GIS-a i JAT-a zaposlenim u javnim preduzećima za vodovod i kanalizaciju, kao i usluge obuke za korišćenje opreme za detekciju curenja.

 

Naši inženjeri su tu da pruže najbolji mogući savet i tehničku ekspertizu.

Naš tim

Direktor

Michael Maier

Administracija

Milja Jokanović-Maier

Ana Aleksić

Planiranje/ projektovanje/

hidraulički model

Vojislav Marinković

Jelena Lović

Andrija Nedeljković

Bojan Radović

Implementacija GIS/JAT u ViK sistemima

Dušan Tomić

Marko Gaborović

Otkrivanje i analiza gubitaka vode

Goran Mihajlović

Institucionalna podrška

Danijela Stojkovac