Naše usluge

Planiranje

Projektovanje

Nadzor

 • Vodovodnih mreža i objekata
 • Kanalizacionih mreža i objekata

Hidrauličko modeliranje

 • Sistema za vodosnabdevanje
 • Sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda

GIS / JAT

 • Implementacija GIS tehnologije u ViK sistemima
 • (mapiranje, razvoj GIS, obuka i podrška)
 • Izrada digitalnih mapa sistema za vodosnabdevanje i kanalizaciju
 • JAT (Job Administration Tool) - Alat za administriranje poslova
 • Planiranje preventivnog održavanja i razvoja sistema

Otkrivanje i analiza gubitaka vode

 • Otkrivanje curenja vode na mreži

 • Merenje protoka i pritiska vode

 • Obuka kadrova za korišćenje opreme za detekciju curenja vode na mreži

 • Analiza gubitaka vode na mreži

 

Institucionalna podrška

 • Unapređenje poslovnog izveštavanja i planiranja 
 • Unapređenje komercijalnih procedura i finansijskog upravljanja
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Unapređenje komunikacije